Yhteistyö NENA AS kanssa alkaa

NENA energiamarkkina-analyysit saatavilla E2 ohjelman kautta

Intstream Oy ja Nena AS aloittavat yhteistyön helmikuu 2011 aikana. IntStream Oy toimii jälleenmyyjänä osalle NENA AS toimittamista sähkömarkkinan hintaennusteista sekä analyyseista. Tiedot ovat nyt saatavilla myös intStreamin tietopalvelun kautta.

"Uskomme että yhdistämällä Nenan osaaminen sähkömarkkinan mallinnuksessa ja ennustamisessa intStreamin tietotaitoon aikasarja-analyyseissa, tarjoamme markkinalle ainutlaatuiset työvälineet salkunhoitajien ja tradereiden päätöksentekoon," sanoo IntStream Oy:n toimitusjohtaja Ari Mäkelä. "Näillä työvälineillä markkinatoimijan on helppo koostaa markkinasta kokonaiskäsitys ja arvioida tulevia kehityssuuntia ja niiden toteutumisen todennäköisyyksiä," hän lisää.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä myyntiimme puh. +358-46-712 1136,