The Nordic Power Outlook 2015-2040

Onko 3 vuotta kestänyt sähkön hinnan laskutrendi vihdoin kääntymässä pohjoismaissa?

Onko hiilen hinta vihdoin saavuttanut pohjan? Koska alkaa kaasun hinta laskea Euroopassa ja mille tasolle se asettuu? Nousevatko päästöoikeuksien hinnat, jos EU:n suunnittelemat muutokset ylikapasiteetin purkamiseksi toteutuvat? Mitä tapahtuu pohjoismaiselle sähkön hinnalle, jos elcert-markkinan voimassaoloa Ruotsissa jatketaan ja jos Ruotsi luopuu ydinvoimasta odotettua aikaisemmin? Mitä vaikutuksia Olkiluoto 3:n viivästymisellä on markkinahintaan ja aluehintoihin? Uskooko Nena Suomen kuudenteen ydinvoimalaan? Missä vaiheessa etenevät uudet siirtoyhteydet?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pohditaan vastauksia perus ja vaihtoehtoisten skenaarioiden kautta. Nena esittää hintaennusteen systeemihinnalle ja kaikille aluehinnoille vuoteen 2040 asti. The Nordic Power Outlook 2015-2040 sisältää yksityiskohtaiset kehitysnäkymät tuotannolle ja kulutukselle. Hintaennusteet myös ympäröiville markkinoille (Saksa, Iso-Britania, Hollanti, Puola, Viro, Venäjä ja Liettua) on esitetty.

Analyysi toimitetaan pdf- sekä paperiversiona, sisältäen analyysissa käytetyt olennaiset laskelmat Excel tiedostona.

Myynti ja lisätietoa: Intstream Oy