Nena Nordic Power Outlook Syksy 2015

Julkaistaan 26.10.2015

Esitellään Oslossa 4.11.2015 Nena Energy Session -tapahtuman yhteydessä.

2015 syyseditio käsittelee muun muassa:

Pohjoismainen tuulivoiman tuotanto lisääntyy nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Samalla vientiä Saksaan rajoitetaan voimakkaasti. Tämä ennakoi pohjoismaisen sähkön hinnan romahdusta, ellei ruotsalaista ydinvoimaa suljeta lähivuosina.

  • Hintakehitystä pohditaan eri ydinvoimaskenaarioiden kannalta.

Siirtoyhteys Saksaan kasvaa 3000 MW:sta 5700 MW:iin seuraavan viiden vuoden aikana.

  • Siirtoyhteyden kapasiteetin kasvun vaikutuksia sähkön hintaan tutkitaan.

Ilmassa merkkejä tulevaisuuden tehotarpeen noususta

  • Energiaintensiivisen teollisuuden investointisuunnitelmat
  • Datakeskuksien rakennussuunnitelmat

Ranskan luopuminen ydinvoimasta – vaikutukset pohjoismaiseen sähkömarkkinaan 2025

Kaasua Eurooppaan – syvällinen analyysi siitä, koska LNG:n täysi vaikutus näkyy pohjoismaisella sähkömarkkinalla

Raportin sisältö:

Nena esittää päivitetyn perusskenaarionsa, vähän kaasua Eurooppaan, sekä vaihtoehtoisen skenaarion korkealle päästöoikeuden hinnalle Euroopassa. Hintaennusteet annetaan sekä systeemihinnalle että kaikille hinta-alueille vuoteen 2040 asti. Hintaennusteet annetaan myös ympäröiville ja merkittäville markkina-alueille (Saksa, Ranska, Italia, Iso-Britannia, Hollanti, Puola, Viro, Venäjä, Latvia ja Liettua) vuositasolla. Nordic Power Outlook 2016–2040 sisältää myös eritellyt vuositason tuotanto- ja kulutusennusteet vuoteen 2040 asti.

Analyysi toimitetaan pdf-tiedostona ja paperitulosteina. Mukaan kuuluu laskentataulukko, joka sisältää kaikki tarvittavat laskennat, joihin analyysit pohjautuvat.

Yhteydenotot ja hintatiedustelut: Lauri Konsén Intstream Oy +358 40 541 7483