Katsausten onnistuminen 2014

Aamu- ja viikkokatsauksissa antamamme ennusteet osuvat oikeaan yli 50 % tarkkuudella.

Aamu- ja viikkokatsauksissa antamamme ennusteet osuvat oikeaan yli 50 % tarkkuudella. Yksittäinen ennustus voi mennä pieleen, mutta tuloksen kannalta on tärkeää tunnistaa ja ennustaa suuret muutokset. 2013 lähtien tarkasteltuna päivittäisen aamukatsauksen tuottoprosentti 1 MW:n positiolla on ollut 26 %. Vastaavalla ajanjaksolla viikkokatsauksen kvartaalituotteen ennuste on tuottanut lähes 28 % ja vuosituote huiman 44 % tuoton.

Lue koko artikkeli tämän linkin alta

Lauri Konsén
Financial Analyst

Vastuulauseke

Nämä raportit on laatinut Intstream Oy edustamiensa tietolähteiden toimittamien ja muista julkisista lähteistä saatavilla olevien tietojen ja analyysien pohjalta. Raporteissa käytettyjä tietoja pidetään luotettavina, mutta IntStream Oy ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään vahingosta tai kulusta, joita näiden raporttien käytöstä mahdollisesti aiheutuu, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto mahdollisesta materiaalin sisältämästä virheestä.

Nasdaq Commodities Europe sähkömarkkinan lähintä kvartaalituotetta käytetään referenssinä sähkömarkkinan lyhyen aikavälin hintakehitykselle ja lähintä vuosituotetta referenssinä keskipitkän aikavälin hintakehitykselle. Raporteissa ei ole otettu huomioon yksittäisen sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoituskokemusta, sijoituskohdetta tai riskiprofiilia. Raporteissa esitettyjä tietoja ei tule ymmärtää tarjousesitteenä eikä osto- tai myyntisuosituksena. Raporttien historiallinen menestys ei takaa ennusteiden tarkkuutta tulevaisuudessa.